Trochu safranu z laboratorneho archivu
Abelovska L, Zemanova J, Valach M
Journal of Kovlab (2005)
Category: JoK ¤ Added: Dec 09, 2005 ¤ Rating: ◊◊
1. Výber z výrokov členov Kovlabu 1.1. Roky 2003-2004 1.2. Školský rok 2004/2005 1.3. Zo “združených konzultácií” docenta Tomášku a šiestich dievčat 1.4. Júl 2005 1.5. August 2005 1.6. Pri príprave na YEAST 2005 1.7. Počas YEAST2005 2. Z prednášok a workshopov na YEAST2005 3. Z prednášok na PriF UK v šk. roku 04/05 (výber) 3.1. Profesor Kolarov 3.2. Docent Nosek 3.3. Docent Tomáška 4. Mená prístrojov v Kovlabe
Keywords: